I. A

Opakovat a procvičovat probrané učivo od začátku roku ve všech předmětech.

 

Matematika

Procvičovat a opakovat:

 • sčítání a odčítání do 10
 • rozklad čísel do 10

 

Český jazyk – čtení

 • každý den výrazné hlasité čtení s porozuměním textu, především ze Slabikáře, je ale možné zařadit jakoukoli vhodnou dětskou četbu
 • zkoušet i tiché čtení s porozuměním

 

Český jazyk – psaní

 • psaní všech dosud probraných psacích písmen ve slovech i větách
 • opis z psacích písmen
 • přepis z tiskacího písma do psacího
 • každý den zařadit krátký diktát písmen, slov a jednoduchých vět

 

Prvouka

Procvičovat a opakovat:

 • správné a bezpečné chování na ulici
 • člověk a zdraví – části lidského těla, zdravá výživa, dodržování správných hygienických návyků
 • příroda na jaře
Go to Top