II. A

Český jazyk:

 • Procvičování pravopisu y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Procvičování pravopisu slabik dě, tě, ně
 • Procvičování pravopisu bě, pě, vě, mě
 • Procvičování pravopisu vlastních a obecných jmen

ČJ PS str. 12-17, 33, 34 doporučuji stránky ofotit a písemně procvičovat

Pravopisné pětiminutovky „kočička“ do str. 22 – možno doplnit přímo do sešitu

 • Každý den číst z oblíbené knížky, kterou mají děti rozečtenou, termín odevzdání čtenářského deníku je první týden v dubnu, případně bude upřesněn
 • Doporučuji, aby děti každý den chvilku psaly, např. si mohou zapisovat 3-5 vět, co zrovna ten daný den dělaly, co se jim povedlo, apod.

 

Matematika:

 • Procvičování násobilky 2,3,4,5
 • Procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky a s přechodem desítky
 • Procvičování slovních úloh
 • Procvičování početních operací typu o n-více, o n-méně, n krát více, n krát méně

Ma PS 6, možno využít cvičení a slovních úloh z celého PS, cvičení, která nemáme doplněna, můžete ofotit a procvičit nebo si psát do sešitu Ma Š

Ma PS 7, str, 1 – 3, možno ofotit a procvičit, kromě cv. 1 na str. 2

 

Prvouka:

 • Procvičování určování času pomocí hodin

 

Doporučené odkazy k on-line procvičování:

Čj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

 

Ma

https://skolakov.eu/matematika-2-trida

 

Prv

https://skolakov.eu/prvouka-2-trida

 

 

Český jazyk:

 • Učebnice ČJ 2, str. 109 – 114, všechna cvičení jsou vhodná k opakování probraného učiva, doporučuji každý den napsat 1 cvičení (zaveďte si nový sešit na domácí procvičování a po návratu přineste do školy)
 • – vhodné i pro procvičování úhledného psaní a dodržování správných tvarů a výšky malých a velkých psacích písmen
 • Pracovní sešit Český jazyk – pracujte přímo do sešitu:
 • procvičování skupin dě, tě, ně – str. 12 -13
 • procvičování skupin bě, pě, vě – str. 14 –15
 • procvičování skupiny mě – str. 16-17

 

Matematika:

 

 • procvičování násobilka 5 a sčítání a odčítání do 100:
 • PS 7 – str. 3-4, str. 5-8
 • doporučuji každý den alespoň 3 cvičení
 • cvičení, která je potřeba přepsat a vypočítat do sešitu, napište do sešitu, který doporučuji založit si na domácí procvičování, a po návratu přineste do školy

 

Do sešitů na domácí procvičování vždy napište datum, stránku a cvičení,

které jste procvičovali.

Pokud jste daný den dostatečně procvičovali do pracovních sešitů, nemusíte již v tento den psát do sešitů na domácí procvičování.

 

Náměty k procvičování budou postupně přidávány, proto doporučuji

denně opakovat učivo z Čj a Ma.

 

 • Zábavné procvičování pro druháčky:

www.rysava.websnadno.cz

 

Go to Top