II. B

Matematika – pamětné sčítání, odčítání do 100, násobení, dělení 2, 3, 4, rýsování přímek, úseček.

Český jazyk – pravopis měkké, tvrdé souhlásky, párové souhlásky na konci slov, přepis a diktát vět i slov, čtení.

Go to Top