III. A

Český jazyk

 • Párové souhlásky – učebnice str. 22 – 30
 • Abeceda – učebnice str. 31 – 33
 • Stavba slova (předpona – kořen – přípona) – učebnice str. 34
 • Vyjmenovaná slova – B učebnice str. 38 – 43, L uč. str. 48 – 54, M uč. str. 69 – 75
 • Vypracovat opakovací cvičení v pracovním sešitě str. 52 a 53
 • Opakování tvrdé a měkké souhlásky; doplňování u/ů/ú, podstatná jména, vlastní jména, slovesa a spojky
 • Každý den číst, ihned po návratu budou vybírány čtenářské deníky

 

Matematika

 • Násobení a dělení – učebnice str. 16 – 33
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – uč. str. 34 – 41
 • Písemné sčítání a odčítání – uč. str. 42 – 52
 • Slovní úlohy, lichá a sudá čísla
 • Vypracovat opakování v pracovním sešitě do str. 18

 

 

Geometrie

 • Bod, přímka – učebnice str. 9
 • Úsečka – uč. str. 18
 • Polopřímka – uč. str. 25
 • Polopřímky opačné – uč. str. 31
 • Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – uč. str. 38
 • Opakování geometrických tvarů

 

 

Prvouka

 • Místo, kde žijeme – učebnice str. 4 – 15
 • Země, v níž žijeme – uč. str. 16 – 21
 • Lidé a čas – uč. str. 22 – 23
 • Věci a činnosti kolem nás – uč. str. 24 – 26
 • Neživá příroda – uč. str. 27 – 30
 • Vypracovat opakovací cvičení v pracovním sešitě do str. 35

 

Na internetových stránkách https://skolakov.eu/ najdete mnoho cvičení na procvičování zmíněné látky.

 

Anglický jazyk

Opakování  1.-20. lekce

a)  slovíčka

b)  v každé lekci přečíst text nahlas

c)  část textu převyprávět svými slovy

d)  www.agendaweb.org

Go to Top