V. A

Český jazyk

-  Slovní druhy

-  Shoda podmětu s přísudkem

-  Přídavná jména – vzor mladý + tvoření množného  čísla (Prac. sešit II.  - str. 21/ cv. a, b, d)

- ČTENÍ

 

Matematika

- Opakování písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení a zaokrouhlování v oboru do 1 000 000, sčítání desetinných čísel

 

Přírodověda

- Člověk – kostra, svaly, dýchací ústrojí

 

Vlastivěda 

-  část zeměpisná: Česká republika – kraje, Evropa – hlavní města států

-  část dějepisná:  od pravěku po husitství  – opak. ze 4. ročníku

 

Anglický jazyk

Opakování  1.-18. lekce

a)  slovíčka

b)  v každé lekci přečíst text nahlas

c)  část textu převyprávět svými slovy

d)  www.agendaweb.org

Go to Top