VI. A

Český jazyk

Četba (povinná četba, popřípadě četba knih  dle zájmu žáka)

Slovní druhy (str. 50 – 84)

Pravopis (str. 41 – 49)

 

Anglický jazyk

Opakování  1.-18. lekce                

a)  slovíčka  (pracovní sešit  str. 72-75)                

b)  v každé lekci přečíst text nahlas                

c)  část textu převyprávět svými slovy   

d)  www.agendaweb.org  

 

Matematika

1. díl učebnice matematiky pro 6. ročník

Přirozená čísla, početní operace s přirozenými čísly: str. 4 – 40

Obvody a obsahy: str. 53 – 65

Geometrická tělesa: str. 66 – 79

 

Dějepis

- opakování probrané látky (Mezopotámie, Egypt, Indie)  

- doporučená videaYouTube – Byla jednou jedna planeta                                                     

                                                 – Byl jednou jeden vynálezce                                                    

                                                 – Byl jednou jeden člověk                                                     

                                                 – Byl jednou jeden objevitel

- dokončit téma Čína – přečíst a vypsat

- referát na téma Indie, či Čína (historie, památky) – dobrovolné

- materiály k procvičování (pracovní listy):

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/18716

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/116012

file:///C:/Users/Kantor/Downloads/Velk%C3%A1_%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_ze%C4%8F.pdf

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/95808

 

- opakování starověkých říší (připravila jsem pro vás kvíz v aplikaci jeopardylabs na fb)

https://jeopardylabs.com/play/starovk-e-3?fbclid=IwAR21vv0AyJ2taDy3mWfQUzZIUV2TqiFFx2VLV5N9_c9IWDqeDakIqqn4qjU#.XnlDZXeDIEM.facebook

či na https://jeopardylabs.com/play/starovk-e-3#.XnlEhbxTzC0.email

-2.díl

- s. 8-14

-stručný  zápis do sešitu

OBDOBÍ ANTIKY

STAROVĚKÉ ŘECKO

PŘÍCHOD PRVNÍCH ŘECKÝCH KMENŮ (OBDOBÍ MYKÉNSKÉ)

DOBA HOMÉRSKÁ

- doporučené odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie

- prezentace:

https://www.veskole.cz/dumy/zakladni-skola-2-stupen/recka-mytologie-2

= power-point testík (bohové)

pracovní listy:

http://dumy.cz/material/109132-recti-bohove pracovní list a prezentace

film:

Souboj titánů (1981)

- odkazy, prezentace i pracovní listy jsou dobrovolné 

 

Fyzika

  • DOPLNIT POZNÁMKY
  • Opakovat látku z prvního pololetí
  • Počítat příklady na teplo a gravitační sílu -> příklady ze sešitu
  • Procvičovat převody jednotek délky, obsahu a objemu -> příklady ze sešitu, z pracovních listů
  • Další příklady je možné hledat na internetu

 

Přírodopis

Učebnice, kapitola 11 – 16 (str. 28 – 40), opakuj témata podle pracovního listu (Pracovní list, kapitola 11 – 16), soustřeď se především na stavbu různých typů buněk (prokaryotická, eukaryotická: rostlinná, živočišná, buňka hub)

 

Zeměpis

Učebnice, kapitola Atmosféra (str. 58 – 64), opakuj téma + zezadu do sešitu vypracuj úkol 2/str. 60, úkol 1/str. 62 – doba měření 1 týden (7 dní), úkoly 1 – 3/str. 64

 

Hudební výchova

Opakování učiva (učebnice, sešity):

  • Posuvky, předznamenání (uč. str. 33 – 39)
  • Variace  (uč. str. 57 – 60)
  • Opera (uč. str. 84 – 86)
  • možnost připravit referáty z operní tvorby

 

Výtvarná výchova

- soutěž Novohradský zvonek – nejméně jedno dílo na téma „pod vodou“

(libovolná technika, maximální formát A2)

 

Člověk a zdraví

Opakování tématu „Moje rodina“, příbuzenské vztahy

„Kamarádství, šikana, kyberšikana“

 Dokončit v pracovním sešitě  stránky: 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35

 

 

 

Go to Top