VII. A

Český jazyk

 

Četba (povinná četba, popřípadě četba knih dle zájmu žáka)

Pravopis (str. 51 – 56)

Příslovce (str. 45 – 49)

Slovesa (sl. rody) – (str. 42 – 45)

Číslovky (str. 33 – 36)

Zájmena (str. 25 – 29)

Přídavná jména (str. 25 – 29)

Podstatná jména (str. 7 – 10, 17 – 21)

 

Anglický jazyk

I.  Nepravid. slovesa   (prac. sešit -  str. 77 )

a)  naučit se zpaměti

b)  napsat 10 kladných vět v min. čase                   např.     I bought a new T-shirt yesterday.

c)  napsat 10 otázek v min. čase                             např.     Did you buy a new T-shirt yesterday?

d)  napsat 10 záporných vět v min. čase                 např.     I didn´t  buy a new T-shirt yesterday.

 

II.  Opakování 1.-17. lekce

a)  slovíčka  (prac. sešit str. 72-75)

b)  v každé lekci přečíst text nahlas

c)  část textu převyprávět svými slovy

d)  www.agendaweb.org

 

Německý jazyk

- opakování probraného učiva

- zopakovat a doučit se veškerá slovíčka (prac. sešit – do str. 58)

- dopsat chybějící cvičení v pracovním sešitě (do str. 35)

- učebnice – do str. 59 (opakování)

 

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php  procvičování

https://testi.cz/testy/nemcina/nemcina-dum-slovicka/

http://www.testpark.cz/testy/nemcina/slovicka-dum-428

 

- doporučená videa z YouTube:

- https://www.youtube.com/watch?v=6mU4UaZ3wIk

https://www.youtube.com/watch?v=VOYAMqLQTkg

https://www.youtube.com/watch?v=8dRJmIZDBWI

https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM

https://www.youtube.com/watch?v=rJWZhitXWzI

https://www.youtube.com/watch?v=DtOjn16zh0g

https://www.youtube.com/watch?v=bNfu4TE-D5Y

 

Matematika

  • Opakovat látku z 2. pololetí: Procvičovat počítání s poměrem (rozšiřování, krácení, měřítko plánu a mapy, rozklad čísla v poměru a v postupném poměru) -> učebnice 2. díl
  • Procvičovat slovní úlohy na přímou/nepřímou úměru včetně procent -> učebnice 2. díl, počítat příklady z pracovních listů, které žáci dostali, včetně příkladů na „více než jednu trojčlenku“
  • Popřípadě zopakovat staré látky – malá/velká násobilka, dělení na desetinná místa, dělení a násobení desetinných čísel, počítání s celými čísly, počítání se zlomky…
  • Další příklady je možné hledat na internetu nebo v jiných knížkách matematiky např. Běloun (Sbírka úloh z matematiky pro základní školy, Běloun a kolektiv)

 

Dějepis

                        - Opakování témat „Gotika, Karel IV., Mistr Jan Hus, Husité „, uč. od strany 38

                                                      – zodpovědět otázky pod jednotlivými kapitolami

                                                      – dopsat chybějící poznámky do sešitu

 

Fyzika

  • DOPLNIT POZNÁMKY
  • Opakovat látku z prvního pololetí
  • Počítat příklady -> dráha, čas, rychlost, hydrostatický tlak a tlaková síla (příklady z pracovních listů, které žáci dostali)
  • Procvičovat převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti, síly, tlaku, rychlosti, času, hustoty
  • Další příklady je možné hledat na internetu

 

Přírodopis

Učebnice, kapitola 6 – 7 Obojživelníci, Obojživelníci ocasatí (str. 19 – 21), opakuj obě témata včetně poznávačky podle obrázků v učebnici

 

Zeměpis

Učebnice, kapitola Afrika (str. 10 – 22), opakuj téma + dokonči OPAKOVÁNÍ na str. 22 (otázky 1. – 10., zezadu do sešitu)

 

Hudební výchova

Opakování učiva (učebnice, sešit):

Nešvary v hudbě (uč. str. 64 – 73)

Sonáta (uč. str. 73 – 77)

- možnost připravit referáty

- možnost poslechu hudby k uvedeným tématům

 

Výtvarná výchova

- soutěž Novohradský zvonek – nejméně jedno dílo na téma „pod vodou“

(libovolná technika, maximální formát A2)

 

Člověk a zdraví

- Opakování téma „Puberta“

 - dopsat chybějící poznámky do sešitu

 

Go to Top