Info ředitele:

12

Střednědobý výhled na rok 2018, 2019

Střednědobý výhled na rok 2018, 2019 – Základní škola Nové Hrady částky jsou uvedeny v tisících Účet Název 2018 2019 501 Spotřeba materiálu 1 400 1 450 502 Spotřeba energie 1 500 1 450 511 Opravy a udržování 150 100 512 Cestovné 20 20 513 Náklady na More >
12

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Základní škola Nové Hrady částky jsou uvedeny v tisících Účet Název 2018 501 Spotřeba materiálu 1 400 502 Spotřeba energie 1 500 511 Opravy a udržování 150 512 Cestovné 20 513 Náklady na More >
Go to Top