„T-PROFI“ – Talenty pro firmy

21. 10. 2014

Hospodářská komora České republiky uspořádala v rámci setkání k podpoře technického vzdělávání, společně se spolupracujícími firmami MOTOR JIKOV Group a.s., CZ LOKO, a.s. a WITTE Automotive spol. s r.o., pilotní kolo odborné soutěže Talenty pro firmy „T – PROFI“. Soutěžní tým měli tvořit zástupci partnerské firmy, tři studenti 2. ročníku spolupracující střední školy a tři žáci 5. ročníku základní školy. K naší poctě nám bylo firmou MOTOR JIKOV Group a.s. nabídnuto, zdali bychom vybrali tři žáky pátého ročníku a uvedené soutěže se zúčastnili. Nabídku jsme samozřejmě přijali a účast v soutěži přislíbili. Studenty 2. ročníku vybrala Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická z Českých Budějovic. Samotná soutěž proběhla 21. 10. v reprezentativním prostředí Národního technického muzea v Praze. Celkem se účastnily čtyři týmy. Hlavním úkolem zúčastněných týmů bylo během dvou hodin sestavit fungující model lanovky ze stavebnice Merkur. Dále soutěžící vyplňovali sadu testů složenou z pojmosloví, bezpečnosti práce, první pomoci a řešili doplňkové úkoly. Všem týmům se podařilo hlavní úkol splnit v časovém limitu, a tak nebylo rozhodování odborné poroty jednoduché. I když tentokrát nebylo umístění tolik důležité, panovala před vyhlášením výsledků mezi soutěžícími určitá nervozita. Lanovka sestavená naším týmem byla odbornou porotou ohodnocena jako druhá nejlepší. Organizace soutěže byla výborná. Přestože jsme vyjížděli v půl šesté ráno, celou akci jsme si opravdu užili. Firma MOTOR JIKOV Group a.s. nám po celou dobu příprav na soutěž a při vlastní soutěži maximálně pomáhala. Děkujeme zástupcům MOTORU JIKOV Group a.s. panu řediteli Ing. Miroslavu Dvořákovi a paní Ing. Věře Vrchotové za možnost se této akce zúčastnit a těšíme se na příští spolupráci.

Mgr. Karel Kříha, ředitel ZŠ Nové Hrady

 

Koncem října jsme se zúčastnili pod vedením našeho pana ředitele Karla Kříhy soutěže „Talenty pro firmy”, kde jsme sestavovali model z polytechnické stavebnice Merkur. Na tuto soutěž jsme pilně trénovali. Soutěž se uskutečnila v Praze v prostorách Národního technického muzea. Na soutěži se mi moc líbilo. Když jsme přišli do muzea, upoutal mě velký model parníku. U prezence jsme dostali jmenovky se svým jménem a s logem firmy Motor Jikov. Soutěže se zúčastnily čtyři týmy. Náš tým tvořil Matyáš Plouhar, Vojta Drachovský, já, pan ředitel a tři studenti ze střední školy se svým panem ředitelem, kteří nám sestavili motor do modelu.  Měli jsme totiž postavit lanovku, která se měla hýbat.  Stihli jsme to v daném čase. Po soutěži jsme si mohli prohlédnout celé muzeum. Nakonec vše dobře dopadlo. Skončili jsme druzí. Dostali jsme společné foto našeho týmu, trička, stavebnici Merkur a Motor Jikov speciálně nám věnoval balíčky s odměnou za dobrou reprezentaci. To nás moc potěšilo. Jen na cestu domů si nepamatuji, protože jsme ráno vyjížděli v půl šesté a celou cestu domů jsem prospal.

Marek Rolínek

 

Na mimoškolní akci v Národním technickém muzeu v Praze jsem se svými dvěma spolužáky skládal ze stavebnice Merkur lanovku. Byli tam i tři středoškoláci z Českých Budějovic, kteří do kostry lanovky upevnili motůrek. Když byla postavená, šli jsme dělat test první pomoci. Poté jsme měli volno a mohli jsme si prohlédnout muzeum. Mezitím porota vybírala mezi čtyřmi týmy, která lanovka je nejlépe sestavená a funkční. Náš tým skončil druhý. Tato akce se mi moc líbila a rád bych si ji zopakoval.

Matyáš Plouhar

Soutěž „Talenty pro firmy“ se mi moc líbila. Hodně jsem se tam naučil. Moc rád bych jel znovu. Po této soutěži mě láká studovat strojařinu. Doporučuji všem dětem se do takovýchto soutěží zapojovat.

Vojtěch Drachovský


 

Talenty pro firmy: http://www.motorjikov.com/report/mladi-jihocesi-predvedli-v-praze-napad-i-zrucnost/

Talenty pro firmy: Mladí Jihočeši předvedli v Praze nápad i zručnost. Monitor – noviny skupiny Motor Jikov Group, 4/2014, 18. ročník, str. str. 5

http://www.motorjikov.com/wp-content/uploads/2014/12/4_2014.pdf

 

Go to Top