období 2017 – 2020

Složení školské rady

  • z řad zákonných zástupců žáků:

Ing. Jan Urban, Ph.D. – předseda školské rady

Roman Roule

Ing. Ladislav Cséfalvay, Ph.D.

  • zástupci z řad zastupitelů města:

Mgr. Vladimír Hokr

Mgr. Michal Jarolímek

Luděk Prášil

  • zástupci z řad pedagogů:

Mgr. Ivana Pelechová

Mgr. Irina Schaffelhoferová

Mgr. Kateřina Marešová

 

Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhla dne 8. listopadu 2017 v rámci konání třídních schůzek.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Jednání školské rady:

(st) 2. 5. 2018

(st) 20. 6. 2018

  • (st) 17. 10. 2018
Go to Top