FERMATA

 Dětský pěvecký sbor Fermata při Základní škole v Nových Hradech vznikl v únoru roku 2007 pod vedením Mgr. Jany Štorové, DiS.

Ovšem sborový zpěv byl na základní škole s určitými přestávkami součástí výuky již v předchozích letech. Sborovému zpěvu se věnovali Mgr. Marie Chrtová, Mgr. Vít Golombek, Mgr. Jana Malíková.

Sbor navštěvují žáci šestých až devátých tříd. Počet sboristů kolísá mezi 20 – 30 žáky. Od počátku vzniku byl provozován formou zájmového útvaru, dále byl též nabízen jako nepovinný předmět i jako předmět volitelný.

Žáci si vybrali pro název sboru označení z hudební terminologie. Výběr názvu byl stejně obtížný jako nácvik vícehlasé písně. Fermata v překladu znamená koruna a v hudbě naznačuje libovolnou délku noty, nad kterou je umístěna.

Sborový zpěv se s úspěchem zapojuje do projektového vyučování od počátku svého vzniku. V roce 2007 absolvoval projekt s názvem „Hudba bez hranic“, jehož hlavní náplní bylo seznámit žáky s kulturními hodnotami a tradicemi Čech a Rakouska. Projekt navazoval na partnerství a několikaletou vzájemnou spolupráci Základní školy v Nových Hradech a Hauptschule Litschau. Kooperace těchto škol přinesla v uplynulých letech již několik úspěšných projektů. Dále se sbor prezentoval v rámci projektu „Školy na hranici“ (2008), jehož prostřednictvím též natočil CD. Ve školním roce 2008/2009 se zapojil do projektu „Škola bez hranic“, který umožnil žákům vycestovat do zahraničí, konkrétně do rakouského Litschau. Projekt pokračoval v rozvíjení spolupráce ZŠ Nové Hrady a Hauptschule Litschau. Prostřednictvím tohoto projektu se rovněž podařilo vytvořit a zrealizovat vlastní logo sboru a zhotovit oblečení pro sboristy. V letech 2010 – 2012 byl sborový zpěv zapojen do projektu „Školy pro region“.

Sbor se pravidelně prezentuje novohradské veřejnosti ku příležitosti konání adventních koncertů, například při „Zpívání u vánočního stromu“, adventních přehlídkách pěveckých sborů apod.

Představil se na Přehlídkách pěveckých sborů v Nových Hradech, Horní Stropnici, každoročně se snaží „zpěvem potěšit“ obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Nových Hradech.

Díky spolupráci s novohradským Kulturním a informačním centrem se žáci zapojují i do aktivit, jež pořádá Město Nové Hrady. V uplynulých letech žáci využili příležitosti a vystoupili s hudebníkem Tomášem Kočkem v rámci akce s názvem „Novohradské Znění“. Žáci Fermaty se prezentovali i v rámci „Městských slavností“ (2009), „Historicko – rytířských slavností“ (2010, 2011), kterými prostupoval motiv středověku a středověkých písní.

Sbor nadále ve svých aktivitách pokračuje. Spolu s dětským pěveckým sborem I. stupně Novohradským zvonečkem připraví další repertoár, jímž se bude snažit potěšit rodiče a veřejnost v průběhu školního roku.

 

Úspěchy Fermaty

Krajská postupová přehlídka školních dětských pěveckých sborů Strakonice:

7. 4. 2014 – stříbrné pásmo

7. 4. 2015 – stříbrné pásmo

11. 4. 2016 – stříbrné pásmo

10. 4. 2017 – bronzové pásmo

 

Účast Fermaty v projektech:

2006 / 2007        HUDBA BEZ HRANIC

2007 / 2008        ŠKOLY NA HRANICI

2008 / 2009        ŠKOLA BEZ HRANIC

2011 / 2012        ŠKOLY PRO REGION

2016 / 2017        Projektový den s partnerskou školou z Windhaagu bei Freistadt

2017 / 2018        UNSERE HEIMATEN

 

Logo sboru

návrh loga: Mgr. Zdeněk Chrt

zpracovala: Tiskárna Java Třeboň

Kontakt:
Mgr. Jana Štorová, DiS.
e-mail: peveckesboryzsnh@seznam.cz

Go to Top