Projekt „EU peníze školám“

Projekt „EU peníze školám“

 

Dne 29.4.2011 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace z OP – VK pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání. Realizace projektu začala 1.9.2011. Z poskytnuté části dotace byla pořízena výpočetní technika pro tvorbu a prezentaci digitálních učebních materiálů, kterou mají k dispozici všichni vyučující. Po šesti měsících byla vypracována první monitorovací zpráva a odeslána MŠMT, které ji přijalo bez připomínek.

 

Go to Top