Projekt BIG ATCZ5

Ve školním roce 2018/2019 opět probíhal na naší škole projekt BIG ATCZ5 (Bildungskooperationen in der Grenzregion – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu). Tento projekt je zaměřen na řadu aktivit  jako jsou partnerství orientovaná na polytechnickou výchovu a návštěvy tradičních podniků, pořádání jazykově-metodického a odborného vzdělávání, seznamování dětí s jazykem sousedů, exkurze, pedagogické praxe v MŠ ad.

Na naší škole byl projekt realizován formou kroužku německého jazyka v prvních třídách. Děti jsou zde nenásilnou formou seznamovány se základy cizího jazyka. Při výuce jsou používány různé metody – výtvarné aktivity, pohybová činnost, vyplňování pracovních listů, skupinová práce, hraní divadla, zpívání, programy na interaktivní tabuli.

Tento kroužek je pro děti zcela zdarma.

http://big.zvas.cz/

nazev-projektu

logolink-vertical

 

Go to Top