Projekt primární prevence

6. listopadu 2018 proběhl v VII. A Projekt primární prevence. Podle slovníku  primární prevence  “zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s výskytem sociálně patologických jevů. Cílem primární prevence ve starším školním věku (12-15 let)  je rozvoj sociálních dovedností především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod.“ Žáci VII. A se vyjadřovali k tématům zadaným psycholožkami, které se týkaly školy, třídy, kamarádství apod. Poté řešili společný úkol, pro který nejprve museli najít vhodnou a nejlepší strategii. Ten zdárně vyřešili za společné spolupráce.   

Prevence

Go to Top