„Když krajina promluví“

Ve školním roce 2019/2020 pokračovalo zapojení Základní školy Nové Hrady do projektu Národního památkového ústavu České Budějovice s názvem „Když krajina promluví“. Do ŠVP ZŠ Nové Hrady byl implementován volitelný předmět „Poznej svůj region“, jež nabídl žákům účast v projektových aktivitách.

Jejich přehled přináší podrobně text Anny Svobodové z Národního památkového ústavu České Budějovice.

Volitelný předmět vedla a účast v projektu zajišťovala Mgr. Lenka Kučerová.

24. 1. 2020

Tento projektový den jsme věnovali jednak návštěvě muzea Sonnenwelt v rakouském Großschönau, jednak studiu významu umístění staveb v krajině. Muzeum Sonnenwelt nabízí velmi zajímavou a interaktivní expozici, kterou můžeme společně doporučit jak rodinám s dětmi, tak samotným dospělým. Zabývá se poznáním vesmíru, Země, působení člověka na krajinu a životní prostředí, historií lidstva a jeho současným vlivem na naši planetu. Můžete si zde naplánovat svůj vlastní dům a zjistit jeho ekologickou stopu nebo rozzářit slunce tak, že sežehne vše živé na naší planetě. Expozice vám ukáže jednotlivé souvislosti mezi přírodním světem a lidskou činností a vede vás k šetrnému zacházení s naší planetou konkrétními kroky. Celý projektový den byl příjemně interaktivní a velmi inspirativní pro praktický život ve společnosti s trvale udržitelným rozvojem.

Mgr. Lenka Kučerová

21. 2. 2020

Náš další projektový den v rámci projektu „Když krajina promluví“ se dotýkal jednoho z hlavních pilířů projektu. Význam různých umělých prvků v novohradské krajině jsme měli možnost pochopit na příkladu pro buquoyské Nové Hrady velmi typickým – obeliskem. Obelisk kdysi tvořil krajinnou osu, která začínala na zámku v Modrém salonu a pokračovala přes průhledy v krajině právě k obelisku. Proto naše cesty vedly jednak přímo k místu, kde obelisk stával (mezi Petříkovem a Červeným blatem), jednak jsme měli možnost celou osu sledovat z dronu. Na tuto část se většina žáků velmi těšila už od září a většina měla štěstí a mohla i v nepříznivém počasí pozorovat novohradskou krajinu „očima dronu“. Dále jsme se seznámili také s interiérem zámku a žáci nás v týmech seznámili s vybavením a funkcí jednotlivých místností za časů buquoyské šlechty. Tento projektový den byl plný různých aktivit a hodně jsme se při něm dozvěděli. Velkým zážitkem bylo pozorování novohradské krajiny z dronu.

Mgr. Lenka Kučerová

 

Go to Top