ŠKOLY NA HRANICI

Projekt probíhal v letech 2007 – 2008. Byl realizován Základní školou Nové Hrady spolu se ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ Benešov nad Černou a MŠ, ZŠ a Praktickou školou Trhové Sviny. Byl zaměřen na výzkum, pozorování, přírodovědné práce v terénu a získávání nových dovedností a znalostí v přírodovědných oblastech. V hodinách českého jazyka žáci nastudovali hudební pohádku situovanou k Městskému mlýnu (Veveří) s názvem „Poklad ve mlýně“. Zde účinkovali i žáci a žákyně pěveckého sboru. Patřičnou atmosféru zinscenované pohádky dodaly kulisy, které namalovali žáci ZŠ pod vedením Mgr. Z. Chrta.

        

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

Vystoupení sboru v rámci prezentace projektu 

Dne 18. června 2008 Fermata měla možnost představit se v rámci prezentace projektu „Školy na hranici“ v divadelním sále Nového zámku v Nových Hradech.

V rámci tohoto projektu se pěveckému sboru Fermata podařilo natočit CD v prostorách Zrcadlového sálu Nového zámku v Nových Hradech.

24. června 2008 vzniklo CD se 13 písněmi, které získali žáci sboru.

 

Go to Top