Zájmové kroužky

Hlavní náplní činnosti kroužků je výchovně vzdělávací činnost s talentovanými žáky, která má za cíl netradiční formou rozvíjet intelektové dovednosti žáků a v průběhu školního roku je připravovat na soutěže a olympiády.
Činnost kroužků probíhá v období od 3. září 2018, časová dotace kroužků je 1 hodina týdně.

 

Přihláška do kroužků a nepovinných předmětů je závazná. Odhlásit se je možné pouze po ukončení pololetí!

Zájem o návštěvu kroužků hlaste u příslušných vyučujících! 

Go to Top