Zaměstnanci školy

 

Vedení školy:

 

ředitel školy                  Mgr. Karel Kříha

zástupkyně ředitele       Mgr. Jana Štorová, DiS.

 

Třídní učitelé

I.A         Mgr. Alena Štajnerová

II.A         Mgr. Marie Rolínková

II.B         Mgr. Andrea Smolková

III.A         Bc. Lucie Šromová

IV.A        Mgr. Václav Pávek

IV.B       Mgr. Marie Homolková

V.A        Mgr. Jana Tomášková

VI.A       Mgr. Irina Schaffelhoferová

VII.A        Mgr. Ivana Pelechová

VIII.A        Mgr. Kateřina Vítovcová

IX.A      Mgr. Lenka Kučerová

IX.B      Jan Kábrt

Mgr. Kateřina Marešová

Tereza Kříhová

výchovná poradkyně              Mgr. Kateřina Marešová

asistentky pedagoga             Dana Chlebuchová

Jitka Hambergerová

Zdeňka Horelicová

Alena Hanušová

Mgr. Olga Pávková

 

Školní jídelna

hlavní kuchařka                     Hana Staňková

kuchařka                               Anna Jasaňová

pracovnice provozu               Jaroslava Pavlíková, Jana Kamišová

 

 

Školní družina

vedoucí vychovatelka         Bohumila Vochosková

vychovatelky                      Vlastislava Cepáková

                                          Marcela Michaleová

 

 

Provozní zaměstnanci

mzdová účetní                    Lýdia Tichovská

ekonomka                          Věra Klestilová

školník                               Ondřej Kamiš

uklízečky                            Anna Horalíková

Lucie Vinická

Jana Kamišová

Kateřina Steinhauserová

Go to Top