Zaměstnanci školy

Vedení školy:

 

ředitel školy                  Mgr. Karel Kříha

zástupkyně ředitele       Mgr. Jana Štorová, DiS.

 

Třídní učitelé

I.A         Mgr. Jana Tomášková

II.A         Mgr. Alena Štajnerová

III.A        Mgr. Marie Rolínková

III.B         Mgr. Andrea Smolková

IV.A        Bc. Lucie Šromová

V.A        Mgr. Václav Pávek

V.B        Mgr. Olga Pávková

VI.A       Mgr. Lenka Kučerová

VII.A       Mgr. Kateřina Petrová

VIII.A      Mgr. Ivana Pelechová

IX.A        Mgr. Kateřina Vítovcová

Mgr. Irina Schaffelhoferová

Mgr. Kateřina Marešová

Bc. Tereza Kříhová

Jan Kábrt

výchovná poradkyně              Mgr. Kateřina Marešová

asistentky pedagoga             Dana Chlebuchová

Jitka Hambergerová

Zdeňka Horelicová

Alena Hanušová

Jiřina Schusserová

Markéta Motyčáková

 

Školní jídelna

hlavní kuchařka                     Hana Staňková

kuchařka                               Anna Jasaňová

pracovnice provozu               Jaroslava Pavlíková, Jana Kamišová

 

 

Školní družina

vedoucí vychovatelka         Bohumila Vochosková

vychovatelky                      Vlastislava Cepáková

                                          Marcela Michaleová

 

Provozní zaměstnanci

mzdová účetní                    Lýdia Tichovská

ekonomka                          Věra Klestilová

školník                               Ondřej Kamiš

uklízečky                            Anna Horalíková

Jana Kamišová

Kateřina Steinhauserová

Ivana Jelínková

Go to Top