Projekt „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“

Naše základní škola je v letech 2012 – 2014

zapojena do česko-rakouského projektu

„Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“

„Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen“

M00228

Informace o průběhu projektu a všech aktivitách projektových školek a základních škol najdete na webových stránkách

http://ibksp.zvas.cz

 

 

 

Go to Top