BIG ATCZ5

 

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Bildungskooperationen in der Grenzregion

Projekt zkráceně označovaný jako BIG ATCZ5 svede dohromady 3 české a 4 dolnorakouské, hornorakouské partnery a město Vídeň, kteří společně budou realizovat a podporovat seznamování dětí v mateřských a základních školách s jazykem souseda, vzájemná partnerská setkávání, letní vzdělávací pobyt dětí a rodičů, další vzdělávání pedagogů v aktuálních oblastech, rozvoj polytechnické výchovy a mnoho dalšího.

ZVaS jako příjemce projektu za Jihočeský kraj bude naplňovat projektové cíle s vybranými 20 MŠ a ZŠ, o jejichž aktivitách, zkušenostech a úspěších budou informovat níže uvedené webové stránky.

http://big.zvas.cz/

nazev-projektu

logolink-vertical

Od 2. pololetí loňského školního roku probíhá na naší škole projekt BIG ATCZ5 (Bildungskooperationen in der Grenzregion – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu). Tento projekt je zaměřen na řadu aktivit, jako jsou partnerství orientovaná na polytechnickou výchovu a návštěvy tradičních podniků, pořádání jazykově-metodického a odborného vzdělávání, seznamování dětí s jazykem sousedů, exkurze, pedagogické praxe v MŠ ad.

Na naší škole je tento projekt realizován formou kroužku německého jazyka ve druhé třídě.

Děti jsou zde nenásilnou formou seznamovány se základy cizího jazyka.

Při výuce jsou používány různé metody – výtvarné aktivity, pohybová činnost, vyplňování pracovních listů, skupinová práce, hraní divadla, zpívání, programy na interaktivní tabuli…

Tento kroužek je pro děti zcela zdarma.

Mgr. Kateřina Marešová

20180417_115432

V rámci projektu BIG ATCZ5 (výuka německého jazyka v mateřských a základních školách) si žáci druhé třídy začali dopisovat s dětmi z rakouské strany, z VS Weitra. Procvičili si základní fráze a své dopisy doplnili pěknými obrázky.

Mgr. Kateřina Marešová

Go to Top