ŠKOLA BEZ HRANIC

         Projekt s názvem „Škola bez hranic“, který byl realizován ve školním roce 2008/2009, přinesl žákům pěveckého sboru několik příležitostí vystoupit v rámci pořádaných společných koncertů se žáky rakouské školy Hauptschule Litschau a zároveň možnost vycestovat za hranice.

 Projekt vycházel ze společné potřeby komunikace Základní školy Nové Hrady a Hauptschule Litschau. Důvodem realizace projektu bylo navázání na několikaletou spolupráci škol a její rozvoj.

Cílem projektu bylo připravit společné vystoupení zúčastněných základních škol zaměřené na sborový zpěv, tanec a kulturní tradice zemí.

         Žáci se zaměřili na rozšiřování slovní zásoby v německém a anglickém jazyce, především nácvikem cizojazyčných písní a poznáváním či navázáním kontaktů mezi žáky ve věku do 15 let.

V průběhu roční realizace projektu došlo k setkání sborů a k předvedení nastudovaného programu. Jedno ze setkání bylo uskutečněno v Nových Hradech, další v Litschau. V rámci těchto jednodenních akcí byly přizvány k účasti na české straně i další pěvecké sbory.

          Cílem projektu byla též podpora činnosti zájmových útvarů zřízených za účelem rozvíjení individuálních vloh a zájmů žáků, vytvoření adekvátních podmínek pro jejich realizaci.

          Projekt byl rozdělen na tři části, které se kromě sborové činnosti soustředili i na tvorbu soch a na šachová utkání mezi žáky uvedených škol.

Projektový tým tvořili:

výtvarná část: Zdeněk Chrt, Ulrika Eglau

šachová část: Vilibald Rolínek, Modliba Franz

pěvecká část: Gerhard Wendl, Heidi Müller, Jana Štorová

        Velkým přínosem projektu bylo vytvoření loga obou pěveckých sborů, na jejichž tvorbě se podílel Mgr. Zdeněk Chrt a na zpracování Tiskárna Java Třeboň. Dále se podařilo ušít, zakoupit a potisknout jednotná oblečení pěveckých sborů tak, jak je pravděpodobně znáte ze současných vystoupení. A v neposlední řadě žáci získali mnoho příjemných zážitků a zkušeností.

 

 

22. 4. 2009

Poprvé žáci Fermaty vycestovali do rakouského Litschau 22. dubna 2009. Čekal je nácvik 4 písní společně se „Schülerchor Hauptschule Litschau“. Pod vedením Gerharda Wendla, Heidi Müller se oba sbory věnovaly nácviku písní Kum ba yah, My Bonnie is over the ocean, We are the world a Lider, die wie Brücken sind.

 

8. 5. 2009

V pořadí třetí soustředění. Žáci secvičovali repertoár 8. května 2009. O deset dní později je čekalo vystoupení s dalšími pěveckými sbory.

 

13. 5. 2009

V rámci projektu Škola bez hranic se sešly DPS Fermata a Schülerchor Hauptschule Litschau v kinosále Českého domu v Nových Hradech dne 18. května 2009. Hostoval zde i dětský pěvecký sbor Sluníčko z Horní Stropnice. Po předchozích akustických zkouškách sborů byl koncert zahájen v 16. hodin. Všechny tři zúčastněné sbory přednesly svůj repertoár a v závěru se sešli na pódiu všichni, aby společně zazpívali čtyři písně.

 

6. 6. 2009

Bohužel se toto setkání sborů uskutečnilo v rakouském Litschau bez účasti Fermaty. 

Setkání sborů se mělo uskutečnit 6. června 2009 v Kulturbahnhof Litschau.

Bohužel se nedostavil autobusový dopravce.

 

1. 7. 2009

I když v plném proudu začaly letní prázdniny, Fermata si nenechala ujít možnost další cesty za hranice, znovu do rakouského dne 1. července 2009. Základní škola Nové Hrady přijala pozvání Hauptschule Litschau na školní slavnost, kterou pravidelně pořádá na konci školního roku. V rámci doprovodného programu, který si připravili žáci HS Litschau, vystoupila také Fermata s 8 písněmi. 

 

Go to Top