Akce – projekty 2010 / 2011

PREZENTACE ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
V pátek 24. září 2010 se konala prezentace zájmových útvarů fungujících při ZŠ Nové Hrady. Prvňáčci a jejich rodiče měli možnost se seznámit s nabízenými kroužky a zároveň se mohli podívat i na názorné ukázky.
Nejdříve vystoupil sbor Fermata a Zvoneček s vybranými písničkami ze svého repertoáru. Poté byli přítomní informováni o aktivitách probíhajících v objektu Koželužny a vedoucí Mladých ochránců přírody a rybářů informovali o fungování jejich kroužků. Další názorná ukázka pak následovala přímo před hasičskou zbrojnicí, kde mohli rodiče s dětmi nejen spatřit mladé hasiče v akci, ale děti si i samy mohly vyzkoušet stříkat hadicí na cíl. Prohlédly si také samotnou zbrojnici a mohly nasednout i do hasičského auta. Na závěr byly připraveny i ukázky z kroužku karate. Ty předvedli nejen starší vedoucí, ale opět i žáci základní školy, kteří tento kroužek navštěvují.

ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH HOR – ZPĚV
Školní kolo
Dne 11.2.2011 se uskutečnilo v koncertním sálu Základní umělecké školy v Nových Hradech školní kolo v sólovém a komorním zpěvu, pořádané Základní školou Nové Hrady v rámci soutěže Zvonek z Novohradských hor. Garantem soutěže je paní Bc. Ivana Hokrová, která tak navazuje na přerušenou tradici této činnosti a v letošním školním roce se tedy pozornost znovu upíná na pěvecké, recitační a výtvarné dovednosti a schopnosti našich žáků. Do soutěže jsou zapojeny – Základní škola Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní Stropnice a ZŠ Benešov nad Černou. Žáci, kteří zvítězí v daných oborech v jednotlivých školních kolech, jež uspořádají všechny výše jmenované základní školy, se mohou střetnout a poměřit svá umělecká nadání v meziškolních kolech.
V pěvecké části nacvičili žáci ZŠ Nové Hrady 16 soutěžních vystoupení, a to 10 sólových a 6 komorních zpěvů. Na jejich přípravě se podílely Mgr. Jana Štorová, DiS. a Mgr. Hana Kudrnová. Pozvání do poroty školního kola přijaly Mgr. Kateřina Marešová, Mgr. Jana Malíková, Bc. Ivana Hokrová, Mgr. Dana Rolínková, Mgr. Štěpánka Hanusová, Mgr. Petra Vyhlídková a Hana Staňková.
Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií (0. kategorie: 1. – 3. třída, I. kategorie: 4. – 5. třída, II. kategorie: 6. – 7. třída, III. kategorie: 8. – 9. třída) a do 4 oborů (sólo, duo, trio, kvarteto). Zhruba hodinový soutěžní program vyplnily velmi pěkné výkony soutěžících, kteří museli interpretovat dvě lidové písně, jednu s doprovodem melodického nástroje, druhou – a capella. Pozvání přijali i oslovení hosté, například Marta Kolesniková, bývalá žákyně Základní školy v Nových Hradech, která v loňském školním roce získala v Jihočeském zvonku stříbrné pásmo; dále zazněly nejen výkony pěvecké, ale i hra na klavír v podání Markéty Vargové a hra na zobcové flétny v podání žákyní 9. třídy – Markéty Vargové a Moniky Pellové, s nimiž program nastudoval pan Jaroslav Brácha ze Základní umělecké školy. S organizací školního kola vypomohli i žáci a žákyně ZŠ – Marek Bandík, Martin Kanaloš, Zdeněk Staněk, Petr Michale, Tomáš Vondra, Hana Buštová, Eliška Homolková, Monika Lustová, Kamil Šavel, Daniel Kotrč, Monika Pellová, průvodní slovo programem zajistily Lucie Homolková a Aneta Kučerová. Soutěžící byli za své úsilí oceněni diplomy a drobnými dary.
Výsledné umístění žáků ve školním kole pěvecké části soutěže Zvonek z Novohradských hor:
Sólo:
0. kategorie: 1. místo Vojtěch Švarc
I. kategorie: 1. místo Tereza Fritzová
2. místo David Kysela
II. kategorie: 1. místo Daniela Chlebuchová
2. místo Kateřina Strejčková
3. místo Adéla Schmidtová
III. kategorie: 1. místo Edita Patočková
2. místo Markéta Vargová
3. místo Hana Šáchová
Komorní zpěv – duo:
III. kategorie: 1. místo Anna Macková – Hana Šáchová
2. místo Edita Patočková – Markéta Vargová
Komorní zpěv – trio:
III. kategorie: 1. místo Kateřina Strejčková – Andrea Vochozková – David Svoboda
Absolutní vítěz – sólo: Edita Patočková
Absolutní vítěz – komorní zpěv: Kateřina Strejčková – Andrea Vochozková – David Svoboda

 

Meziškolní kolo
Meziškolní kolo pěvecké části Zvonku z Novohradských hor bylo uspořádáno v Horní Stropnici dne 2.3.2011.
Základní škola Nové Hrady vyslala 15 soutěžních vystoupení v sólovém a komorním zpěvu. Naši soutěžící v konkurenci obstáli velmi dobře, neboť přivezli devět prvních míst, pět druhých a jedno třetí místo. Vřelé přijetí, výborná organizace, dobré výkony soutěžících byly příslibem hladkého průběhu dopoledního zápolení. V porotě zasedly zástupkyně všech zúčastněných škol – Mgr. Jana Hronová (ZŠ Horní Stropnice), Mgr. Miroslava Sommerová (ZŠ Benešov nad Černou), Mgr. Jana Štorová (ZŠ Nové Hrady), včetně pořadatelky soutěže Bc. Ivany Hokrové a předsedkyně poroty Mgr. Hany Kudrnové. V úvodu programu se představil i dětský pěvecký sbor Sluníčko místní základní školy.
Žáci a žákyně si nepochybně soutěž užili, zhostili se svých výkonů na výbornou, jistě se potěšili nejen z udělených diplomů, ale i drobných dárků, které vybojovali, a v neposlední řadě si odnesli mnoho nových zkušeností a prožitků.
Všichni soutěžící, kteří se umístili v tomto meziškolním kole na prvním místě, se znovu představí na koncertu vítězů v květnu na Novém zámku v Nových Hradech.
Umístění žáků v meziškolním kole pěvecké části soutěže Zvonek z Novohradských hor:
Sólo
0. kategorie
1. místo: Vojtěch Švarc (ZŠ NH), Tereza Golombková (ZŠ HS), Tomáš Szojka (ZŠ B)
2. místo: Ivana Charvátová, Tereza Miklová (ZŠ HS),
3. místo: Miroslava Kučerová, Alžběta Müllerová, Josef Šulista (ZŠ HS),
Natálie Trojáková (ZŠ B)
I. kategorie
1. místo: Diana Olahová (ZŠ B), Jakub Strýhal (ZŠ HS), David Kysela (ZŠ NH)
2. místo: Kristýna Polesová (ZŠ NH), Sarah Eli. Albertová (ZŠ HS)
3. místo: Tereza Fritzová (ZŠ NH), Martin Dzietoniský, Denisa Glozneková (ZŠ HS)
II. kategorie
1. místo: Tereza Gondeková (ZŠ HS), Jakub Kusák (ZŠ HS), Kateřina Strejčková (ZŠ NH)
2. místo: Daniela Chlebuchová, Adéla Schmidtová (ZŠ NH)
III. kategorie
1. místo: Edita Patočková, Markéta Vargová, Hana Šáchová (ZŠ NH)
3. místo: Kateřina Charvátová (ZŠ HS)
IV. kategorie
1. místo: Aneta Benešová (ZŠ HS)
Komorní zpěv
I. kategorie
1. místo: Martin Dzietoniský – Jakub Strýhal (ZŠ HS)
2. místo: Helena Interholzová – Sysi Koleva (ZŠ B)
Diana Olahová – Sysi Koleva – Helena Interholzová (ZŠ B)
II. kategorie
1. místo: Kristýna Polesová – Adéla Schmidtová (ZŠ NH)
2. místo: Eva Hájková – Eliška Homolková (ZŠ NH)
Daniela Chlebuchová – Barbora Hofmannová (ZŠ NH)
III. kategorie
1. místo: Edita Patočková – Markéta Vargová (ZŠ NH)
Kateřina Strejčková – Andrea Vochozková – David Svoboda (ZŠ NH)
IV. kategorie
1. místo: Evelína Chender – Dimitrij Kolev (ZŠ B)
Absolutní vítěz – sólo: Diana Olahová (ZŠ B)
Absolutní vítěz – komorní zpěv: Evelína Chender – Dimitrij Kolev (ZŠ B)

Mgr. Jana Štorová, DiS.

ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH HOR – RECITACE
Školní kolo
Dne 16.3.2011 uspořádala Základní škola v Nových Hradech školní kolo v recitaci v rámci soutěže Zvonek z Novohradských hor.
Soutěžního zápolení se zúčastnilo na 30 žáků, které připravily vyučující I. a II. stupně ZŠ: Marie Rolínková, Alena Štajnerová, Zdenka Košková, Petra Vyhlídková, Lenka Knížová, Ivana Pelechová a Jana Štorová. Žáci přednášeli nejen texty básnické, nýbrž i úryvky prózy, dokonce i vlastní tvorbu. Opět se dělili do 4 kategorií (0. – III.) podle ročníků. V porotě zasedly Mgr. Kateřina Marešová, Mgr. Jana Štorová, Mgr. Marie Rolínková, Mgr. Lenka Knížová a paní Hana Staňková. S organizací školního kola dále vypomohli naši žáci – Zdeněk Staněk, Marek Bandík a Kamil Šavel.
Soutěžící, kteří podali velmi dobré výkony a umístili se na předních pozicích, postoupí do meziškolního kola, jež se uskuteční na Základní škole v Benešově nad Černou.
Umístění žáků ve školním kole recitační části soutěže Zvonek z Novohradských hor:
0. kategorie
1. místo – Marek Rolínek (1.B),
2. místo – Matěj Kučera (1.B),
3. místo – Vojtěch Švarc (3.A)
Dominik Hofer, Lenka Koderová, Jiří Smolec, Kristián Albert
I. kategorie
1. místo – Eliška Rolínková (4.A)
2. místo – Sabina Spálenková (5.B)
3. místo – Kristýna Krenauerová (4.A)
Kristýna Polesová, Tereza Fritzová, Simona Šedivá, Patrik Kučera, Petr Morong, Josef Lew, Hana Vrchotová, Josef Nistor
II. kategorie
1. místo – Filip Liška (6.A)
2. místo – Kateřina Strejčková (7.B)
3. místo – Daniel Kotrč (7.B)
Věra Dvořáková, Ignác Kolesnik, Adéla Schmidtová, Daniela Chlebuchová, Hana Buštová, Barbora Kučerová, Barbora Hofmannová
III. kategorie
1. místo – Anna Macková (9.A)
2. místo – Hana Šáchová (9.A)

Mgr. Jana Štorová, DiS.

 

Go to Top