Nabídka aktivit – přehled

Nabídka aktivit

 

Vážení rodiče,

v dětství a mládí se kultivují lidské smysly, city, tvořivé schopnosti a dovednosti, přejímají se vzory, postoje. Co je do člověka v tomto období vloženo, odrazí se na celém jeho životě. Ovlivňování dětí a mládeže v jejich volném čase je významnou složkou výchovy.

Především trvalou zájmovou činností děti získávají další vědomosti, hodnotně využívají volný čas, vytváří si správný režim dne, pohybují se ve vhodném prostředí, je zajištěna péče v době zaměstnání rodičů. Vhodné trávení volného času je rovněž důležitým prostředkem prevence proti nežádoucím sociálním jevům. Předkládáme Vám proto přehled možností, které zájmové kroužky nebo aktivity může Vaše dítě ve školním roce 2018 / 2019 navštěvovat.

Bližší informace získáte u vedoucích nebo koordinátorů. Doporučujeme rovněž věnovat pozornost informacím o nabídce aktivit pro školní mládež, které sdělují (např. v Novohradském zpravodaji, …) jednotlivé organizace a instituce.

 

Nabídka aktivit místních organizací pro školní rok 2018/2019.

Rybářský kroužek

Odkaz 1

Odkaz 2

Odkaz 3

Odkaz 4

 

TJ Nové Hrady oddíl kopané

Odkaz 5

 

Šachy

Odkaz 6

 

TJ karate Nové Hrady

Odkaz 7

 

Některé další nabídky zájmových kroužků mohou  žáci nalézt na nástěnkách školních budov. 

 

 

Go to Top