Poskytování konzultací

 Vedení školy                                 denně od 7.00 do 15.30 hodin, ulice Komenského 30

 

Výchovný poradce                         pondělí od 14.15 do 15.00, úterý od 9.55 do 10.40 hodin, pátek od 9.00 do 10.00 hodin a dále dle domluvy, ulice Komenského 30

Mgr. Kateřina Marešová

 

Školní metodik prevence               pondělí od 8.00 do 11.30 a dále dle domluvy, ulice Komenského 30

Mgr. Lenka Kučerová

 

Mzdová účetní                             denně od 7.00 do 11.30 hodin, ulice Komenského 30

Lýdia Tichovská

 

Pro jednání s pedagogickými zaměstnanci doporučujeme:

-          schůzku si vyjednat předem

-          k jednání využít přestávek a zejména dobu, kdy pedagogičtí zaměstnanci nemají vyučovací povinnost

 

 

Go to Top