Poskytování konzultací

 Vedení školy                                 denně od 7.00 do 15.30 hodin, ulice Komenského 30

 

Výchovný poradce                         úterý od 15.10 do 15.30, pátek od 10.40 do 11.30 hodin a dále dle domluvy, ulice Komenského 30

Mgr. Kateřina Marešová

 

Metodik prevence                         dle domluvy, ulice Komenského 30

Mgr. Štěpánka Hanusová

 

Mzdová účetní                             denně od 7.00 do 11.30 hodin, ulice Komenského 30

Lýdia Tichovská

 

Pro jednání s pedagogickými zaměstnanci doporučujeme:

-          schůzku si vyjednat předem

-          k jednání využít přestávek a zejména dobu, kdy pedagogičtí zaměstnanci nemají vyučovací povinnost

 

 

Go to Top