období 2011 – 2014

Složení školské rady

  • z řad zákonných zástupců žáků:

Květuše Jarolímková – předsedkyně školské rady

Šárka Dibďáková

Mgr. Tomáš Rolínek

  • zástupci z řad zastupitelů města:

Mgr. Marie Holakovská

Mgr. Radek Sova

Ing. Pavel Trubač

  • zástupci z řad pedagogů:

Mgr. Ivana Pelechová

Mgr. Kateřina Vítovcová

Mgr. Jana Štorová, DiS.

 

Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhla dne 2. listopadu 2011 v rámci konání třídních schůzek.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Dokumenty školské rady:

Zápis z jednání školské rady č. 1

Zápis z jednání školské rady ze dne 19.1. 2012

Zápis z jednání školské rady ze dne 12. 4. 2012

Zápis z jednání školské rady ze dne 30. 5. 2012

Zápis z jednání školské rady ze dne 29.11.2012

Zápis z jednání školské rady ze dne 27. 11. 2013

Zápis z jednání školské rady ze dne 19.5. 2014

Zápis z jednání školské rady ze dne 16.6. 2014 

Zápis z jednání školské rady ze dne 6. 11. 2014

 

 

 

Go to Top