Akce – projekty 2002 / 2003

MIR
projekt COMENIUS

Sokolí hnízdo – Nové Hrady
2003

Ve spolupráci s ČAG a ZŠ v Jílovicích byl uskutečněn v Nových Hradech, v Sokolím hnízdě tábor pro děti z Jílovic, Nových Hradů a rumunského Banátu.
Kromě výuky angličtiny, kterou si vzali na starost studenti ČAG, se děti seznamovali nejen s okolní přírodou a památkami, ale také si předávali vzájemné informace o tradicích a lidových zvycích z míst, kde žijí.

Go to Top