Družina

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je stanoven podle požadavků rodičů. Ve školní družině jsou otevřena tři oddělení, v nichž jsou zapsáni žáci 1. stupně. Ve školní družině mohou pobývat i starší děti, zejména ty, které dojíždějí z okolních obcí.

Přihlášky do školní družiny odevzdávají žáci do 5. září. O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Provozní doba ve školní družině je od 6.00 do 15.30 hodin.
Školní družina bude v provozu v době vedlejších školních prázdnin, pokud se přihlásí nejméně deset žáků.
V případě, že dva dny za sebou klesne počet přítomných žáků pod pět žáků, bude provoz školní družiny v následující dny uzavřen. Rozhodující je počet žáků přítomných ve školní družině v devět hodin.

Rozhodnutí o uzavření školní družiny bude sděleno pouze rodičům přítomných přihlášených žáků. Písemné oznámení bude zasláno prostřednictvím jejich dítěte. O vedlejších prázdninách se mohou do školní družiny přihlásit i žáci, kteří školní družinu ve školním roce nenavštěvují.
V době hlavních školních prázdnin je školní družina uzavřena.

FOTOGALERIE

ŠVP ŠD U Klouzajícího sluníčka 2018

ZŠ Nové Hrady Vnitřní řád ŠD

Zápisní lístek do školní družiny – 1.str.

Zápisní lístek do školní družiny – 2.str.

Go to Top