Dětský pěvecký sbor Novohradský zvoneček

 

prvního stupně Základní školy v Nových Hradech vznikl v září roku 2008 pod vedením Mgr. Jany Štorové, DiS.

Nejprve byl sborový zpěv nabízen žákům 2. – 5. tříd formou zájmového útvaru, od školního roku 2010/2011 je veden jako předmět nepovinný a mohou se přihlásit i žáci prvních tříd. Počet žáků ve sboru kolísá okolo 20. V roce založení docházelo do sboru 15 žáků, ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo sbor 24 žáků.

Zvoneček se poprvé představil na veřejnosti 30. listopadu 2008 při Zpívání u vánočního stromu. Od té doby se pravidelně prezentuje spolu s dětským pěveckým sborem II. stupně.

Je potěšující, že mnozí žáci ve sboru setrvávají následující školní roky a dále pak pokračují ve sborové činnosti v pěveckém sboru Fermata.

 

LOGO SBORU

návrh: Mgr. Zdeněk Chrt

 

 

Go to Top