Dětský pěvecký sbor Novohradský zvoneček

 

prvního stupně Základní školy v Nových Hradech vznikl v září roku 2008 pod vedením Mgr. Jany Štorové, DiS.

Nejprve byl sborový zpěv nabízen žákům 2. – 5. tříd formou zájmového útvaru, od školního roku 2010/2011 je veden jako předmět nepovinný a mohou se přihlásit i žáci prvních tříd. Počet žáků ve sboru kolísá okolo 20. V roce založení docházelo do sboru 15 žáků, ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo sbor 24 žáků.

Zvoneček se poprvé představil na veřejnosti 30. listopadu 2008 při Zpívání u vánočního stromu. Od té doby se pravidelně prezentuje spolu s dětským pěveckým sborem II. stupně.

Je potěšující, že mnozí žáci ve sboru setrvávají následující školní roky a dále pak pokračují ve sborové činnosti v pěveckém sboru Fermata.

 

 

LOGO SBORU

návrh: Mgr. Zdeněk Chrt

 

 

Úspěchy Novohradského zvonečku
Krajská postupová přehlídka školních dětských pěveckých sborů Strakonice:
7. 4. 2015 – zlaté pásmo


11. 4. 2016 – stříbrné pásmo

10. 4. 2017 – stříbrné pásmo

4. 4. 2018 – stříbrné pásmo

Kontakt:
Mgr. Jana Štorová, DiS.
e-mail: peveckesboryzsnh@seznam.cz

Go to Top