ROZŠÍŘENÍ PŘÍRODNÍ UČEBNY ZŠ NOVÉ HRADY

Realizace projektu: 1. 2. 2013 – 31. 5. 2013

 

Projekt s názvem „Rozšíření přírodní učebny ZŠ Nové Hrady“ realizuje Základní škola Nové Hrady ve školním roce  2012/2013. Na tento projekt získala škola grant v rámci 9. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Již v roce 2006 byla na pozemku školy zřízena přírodní učebna a okrasná zahrada. Ta je využívána především při výuce pěstitelských prací a přírodopisu.

V rámci projektu byl řešen současný zhoršený stav zahrady. Došlo k výměně části dřevěných obrubníků, dosypání kůry, vysypání cestiček kačírkem, dosazení trvalek a jiných druhů rostlin, léčivých bylin. Podařilo se zakoupit i nové zahradnické náčiní. Znovuobnovení okrasné zahrady provedl p. Zdeněk Dorschner, který zahradu rovněž navrhoval.

Dalším cílem projektu bylo rozšíření kapacity přírodní učebny. K tomu došlo nákupem ratanových taburetek.

V budoucnu by měla být nadále zahrada využívána k výukovým účelům žáků ZŠ, nově ji bude využívat k výuce spolek Klub maminek v Nových Hradech, který vede p. Lucie Sovová. Bude tedy sloužit i k výuce malých dětí. Budou se učit,  jak se starat o zahradu, jak trávit volný čas v přírodě, jak si v přírodě hrát. O zahradu bude Klub maminek pečovat i v době hlavních prázdnin

 

 

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu

Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně

odpovědný Základní škola Nové Hrady a nelze jej v žádném případě považovat za

názor Ministerstva životního prostředí.“

.

 

 

 

Fotogalerie školní zahrady 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top