Školní poradenské pracoviště

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a z koncepce ŠPP. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

 

Konzultační hodiny

Výchovný poradce                         Mgr. Kateřina Marešová

pondělí od 14.15 do 15.00, úterý od 9.55 do 10.40 hodin, pátek od 9.00 do 10.00 hodin a dále dle domluvy, ulice Komenského 30

 

Školní metodička prevence               Mgr. Lenka Kučerová

pondělí od 8.00 do 11.30 a dále dle domluvy, ulice Komenského 30

 

Dokumenty:

Plán poradenských služeb pro školní rok 2018/2019

 

Odkazy:

Pedagogicko – psychologická poradna České Budějovice:

http://www.pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=1

Go to Top