Informace 2

Zápis do 1. ročníku

Seznam přijatých žáků zde.

vykřičník

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. – 5. tříd

Vážení rodiče žáků 1. – 5. tříd,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dochází v omezeném režimu k obnovení docházky žáků 1. – 5. tříd ve školských zařízeních.

Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníků ve vzdělávacích aktivitách v prostorách školy. Výuka More >

vykřičník

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. – 5. tříd

Vážení rodiče,

informace a dokumenty v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření, při kterém dochází v omezeném režimu k obnovení docházky žáků 1. – 5. tříd ve školských zařízeních od 25. 5. 2020 uveřejníme na webových stránkách nejpozději do 13. 5. 2020.

Vedení ZŠ

 

vykřičník

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 9. A, 9. B

Vážení rodiče žáků 9. A a 9. B,

žádáme Vás o závazné sdělení, zda se Váš syn / Vaše dcera zapojí do přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Pokud máte zájem o uvedené konzultace, sdělte nám Váš zájem prostřednictvím třídních učitelů do čtvrtka 7. 5. 2020.

Prosíme, seznamte se s provozními More >

vykřičník

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:

Odkaz na webové stránky MŠMT:

www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

 

vykřičník

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Odkaz na webové stránky MŠMT:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

 

Go to Top