vykřičník

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ HRADY OD 30. 11. 2020

Prezenční forma výuky – obecná ustanovení

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků I. stupně ZŠ,
  • žáků 9. ročníku ZŠ,
  • žáků 6. A, 7. A, 8. A v režimu tzv. rotační výuky (prezenční a distanční forma výuky se střídá po týdnech).

Pro žáky je povinná prezenční výuka.

Cílem rotační (střídavé) výuky je More >

vykřičník

Opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České More >

vykřičník

Upozornění – uzavření tělocvičen pro veřejnost

Krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor More >

vykřičník

Informace pro zák. zástupce žáků 1. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky

-         omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a provoz škol a vysokých More >

vykřičník

Kontakty na pedagogy pro distanční výuku ve školním roce 2020/2021

I.A                 Mgr. Jana Tomášková                        tomaskova2020@seznam.cz

II.A                  Mgr. Alena Štajnerová                       zsnh.stajnerova@volny.cz

III.A                 Mgr. Marie Rolínková                       zsnh.maruska.rolinkova@seznam.cz

III.B                 More >

vykřičník

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ ke vzdělávání žáků 2. stupně od 12. 10. do 30. 10. 2020

Vážení rodiče,

od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

-         omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a More >

vykřičník

UPOZORNĚNÍ

PLAVECKÝ VÝCVIK – III. A, III. B, IV. A

Vážení rodiče,

vzhledem k účinnosti nových opatření v souvislosti s COVID-19 od 5. 10. do 18. 10. 2020 a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích se lekce plaveckého výcviku 5. 10. a 12. 10. 2020 ruší. O dalším průběhu plaveckého More >

vykřičník

Upozornění

Ředitelské volno dne 25. 9. 2020 nebude na ZŠ Nové Hrady vyhlášeno. Výuka bude probíhat dle platných rozvrhů tříd.

 

Zveřejněno: 23. 9. 2020

vykřičník

Nabídka volného pracovního místa

ZŠ Nové Hrady, okres České Budějovice hledá učitele/učitelku 2. stupně se zaměřením M, Fy, Tv.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2021

Kontakt: Tel.: 386 362 137 / 739 031 151, e-mail: zsnh@volny.cz

vykřičník

Upozornění – roušky od 10. 9. 2020

Vážení zák. zástupci,

s ohledem k opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od 10. 9. 2020 lze pohybovat po společných prostorách škol pouze v rouškách.

Žádáme, aby žáci roušky měli k dispozici, užili je při vstupu do školních budov (I., II. stupně, školní družiny, školní jídelny) a při pohybu po More >

vykřičník

Upozornění školní jídelny

Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat

od 10.30 do 11.00 hodin

nebo lze přinést kastrůlky do 8.00 hodin a vyzvednout si je nejpozději ve 13.30 hodin

ve školní jídelně u bočních dveří.

 

Příchozí pro oběd musí mít u sebe čip, jinak mu oběd nebude vydán.

 

V době výdeje na talíř se do jídlonosičů More >

vykřičník

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 v 1.A

Vzhledem k bezpečnostním a hygienickým podmínkám omezujícím vstup osob do budov škol a školských zařízení a jejich pobytu v nich žádáme všechny zák. zástupce, aby v den zahájení výuky v 1.A užili roušky a dezinfekce rukou u vstupu do budovy I. stupně.

Prosíme, s ohledem na zdraví žáků a pracovníků More >

vykřičník

Provoz Základní školy Nové Hrady ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

(zpracováno dle „Manuálu“ vydaného MŠMT)

 

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR:

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
  • Skupinová izolace
  • Ochrana úst a nosu a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně More >
12

Střednědobý výhled na rok 2020 – 2022

Odkaz zde.

 

12

Střednědobý výhled na rok 2019, 2020, 2021

Odkaz zde.

Go to Top