Matematický klokan 2

Soutěž Matematický klokan na naší škole

Matematický klokan je mezinárodní soutěž pro žáky základních a středních škol. Byla vytvořena podle vzoru soutěže pořádané v osmdesátých letech minulého století v Austrálii. První ročník Matematického klokana se konal roku 1991 ve Francii, později se soutěž rozšířila nejprve do zemí Evropy a More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ze školního kalendáře – květen 2024

1. 5. 2024

Svátek práce

 

8. 5. 2024

Státní svátek

 

9. 5. – 10. 5. 2024

Z organizačních důvodů neprobíhá výuka žáků 6. – 9. tříd.

 

15. 5. 2024

Exkurze – ZOO Praha

VIII. A

Mgr. L. Kučerová

 

15. 5. 2024

Exkurze – Trocnov

II. A

Mgr. A. Štajnerová

 

15. 5. 2024

Trénink pozitivních vrstevnických More >

vykřičník

Výuka žáků ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2024

Vážení zák. zástupci,

z organizačních důvodů nebude probíhat výuka žáků 6. – 9. tříd ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2024.

Na I. stupni výuka probíhá dle rozvrhů, provoz školní družiny a školní jídelny pro žáky I. stupně nepřerušen.

Mgr. Karel Kříha

ředitel ZŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

24. DĚTSKÁ MASOPUSTNÍ KOLEDA

Ještě jsme ani neuklidili vánoční stromeček, už pro děti nastalo období nácviku masopustní koledy. V letošním roce jsme se na koledu vydali 9. 2., tedy v hodně brzkém termínu. Mnoho času na nácvik nebylo a velmi rychle to uteklo. Všechno jsme však zvládli, byli včas a poctivě připravení. Počasí More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z nástěnek na I. stupni (podzim, zima)

Ohlédnutí za pracemi žáků 1. – 5. tříd.

Výtvory připravily jednotlivé ročníky ve výtvarné a pracovní výchově během I. pololetí školního roku.

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: More >
Logo 1

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI A PODPORA VYBAVENÍ ŠKOL DIGITÁLNÍMI UČEBNÍMI POMŮCKAMI PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRO ZŠ, SŠ A KON PRO ROK 2023

 

Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl 5. a 6. dubna 2024.

K základnímu vzdělávání bylo přijato 22 žáků:

Registrační číslo žáka

Výsledek řízení

Z2024/1

přijímá se

Z2024/2

přijímá se

Z2024/3

přijímá se

Z2024/4

přijímá More >

765582D1-1C9B-4DF4-8FB2-F519C643D0AB

Předškoláčci na návštěvě v 1. A

4. 4. 2024

Ve čtvrtek 4. dubna přišli do naší třídy na návštěvu předškoláčci z novohradské MŠ, které čeká zápis do školy. Přišli se k nám podívat, aby zjistili a vyzkoušeli si, co všechno je od září, kdy se stanou školáčky, čeká a jak to ve škole vypadá. Navíc my, prvňáčci, jsme se chtěli More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Myší moudrosti v 1. A

14. 2. 2024

Ve čtvrtek 14. února k nám do naší třídy zavítala paní Maruška Průková se svým hudebním programem Hrajeme si s písničkou. Tento program byl zaměřený na intonační a dechová cvičení v hudební výchově, na rytmiku i hudební paměť. A aby nás vše bavilo a tento program jsme si užili, nesla se More >

Obrázek2

Ekologická olympiáda SŠRV v Třeboni

6. 2. 2024

SŠRV v Třeboni současně s Rybářskou olympiádou vyhlásila na podzim 2023 také on-line Ekologickou olympiádu, které se zúčastnila Veronika Vicánová (VIII. A). Podařilo se jí probojovat mezi 30 nejlepších řešitelů. Verča se poté zúčastnila závěrečného kola Ekologické olympiády přímo na SŠRV More >

Go to Top