šachy

Kvalitní vzdělání a šachy

          V kvalitním vzdělání je budoucnost našich dětí (vnoučat). Co to ale je kvalitní vzdělání? Stručnou odpověď nám poskytuje následující rovnice:

          kvalitní vzdělání = školní vzdělání + schopnost myslet + technická či humanitní orientace + fyzická zdatnost

          Oblast – schopnost More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zahájení nového školního roku

3. 9. 2018

Ve školním roce 2018/2019 zahájilo výuku přes 210 žáků 1. – 9. tříd. První školní den uvítalo 31 prvňáků vedení školy, výchovná poradkyně, vedoucí školní družiny a starosta města Mgr. Vladimír Hokr. Třídními učitelkami jsou Mgr. Lenka Dušková a Mgr. Marie Rolínková, která zajistila pro More >

12

Nabídka některých aktivit místních organizací pro školní rok 2018/2019

Rybářský kroužek

Odkaz 1

Odkaz 2

Odkaz 3

Odkaz 4

 

TJ Nové Hrady oddíl kopané

Odkaz 5

 

TJ karate Nové Hrady

Odkaz 7

 

Některé další nabídky zájmových kroužků mohou  žáci nalézt na nástěnkách školních budov.

Doporučujeme rovněž věnovat pozornost informacím o nabídce aktivit, které sdělují (např. More >

12

Zdravotnický kroužek

První setkání zdravotnického kroužku (pro zájemce z 6. – 9. tříd) proběhne v pátek 21. 9. 2018 od 9:40 hodin v jazykové učebně (přízemí budovy II. st. ZŠ).

12

Informace o volitelných předmětech

Dnes 11. 9. 2018 byli žáci 6. – 9. ročníků informováni o tom, které volitelné předměty budou v tomto školním roce navštěvovat.

12

Přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky 6. – 9. tříd ve školním roce 2018/2019

6. ročník

ruský jazyk

biologický seminář

seminář z matematiky – finanční gramotnost

 

7. ročník

ruský jazyk

biologický seminář

seminář z matematiky – finanční gramotnost

informační a komunikační technologie

 

8. ročník

ruský jazyk

biologický seminář

seminář z matematiky – finanční More >

Go to Top