vykřičník

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

dovolujeme si upozornit, že volby do Školské rady ZŠ Nové Hrady proběhnou ve středu 29. 9. 2021 v budově II. st. ZŠ (Komenského 30) od 15:00 do 17:00 hodin.

 

Volební lístek bude k dispozici v době voleb.

Počet hlasů se odvozuje od počtu nezletilých žáků a platí pravidlo 1 žák = 1 More >

vykřičník

Střednědobý výhled na rok 2021 – 2023

Odkaz zde.

vykřičník

Volby do školské rady 2021 – 2024

Ředitelství Základní školy Nové Hrady vyhlašuje na základě §167 zákona 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním řádem vydaným zřizovatelem – Město Nové Hrady, ze dne 14. 2. 2005 volby do školské rady dne 29. 9. 2021 od 15.00

More >

vykřičník

Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezbariérovosti

Informace o projektu zde.

vykřičník

Provoz Základní školy Nové Hrady ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

(zpracováno dle SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19)

 

Obecné informace k provozu školy

Škola žádá při zahájení školního roku o součinnost při aktualizaci kontaktů na zákonné zástupce (tel. čísla a e-maily).

Aktivity – lyžařský kurz, výuka More >

vykřičník

Zahájení školního roku 2021/2022 v 1. A

Vzhledem k bezpečnostním a hygienickým podmínkám omezujícím vstup osob do budov škol a školských zařízení a jejich pobytu v nich žádáme všechny zák. zástupce, aby v den zahájení výuky v 1. A užili ochranné prostředky dýchacích cest a dezinfekce rukou u vstupu do budovy I. stupně.

Prosíme, s ohledem More >

vykřičník

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 19. 4. 2021 – pro zák. zástupce žáků 5. a 9. ročníku

Informace pro žáky 9. ročníku

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. More >

12

Informace školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ Nové Hrady oznamuje, že od úterý 6. dubna 2021 bude obnoven její provoz. Jídelníček je možno vyzvednout od pondělí 29. března do středy 31. března 2021 vždy od 8.00 do 10.00 hodin.

vykřičník

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 More >

12

Střednědobý výhled na rok 2020 – 2022

Odkaz zde.

 

12

Střednědobý výhled na rok 2019, 2020, 2021

Odkaz zde.

Go to Top