0665A4C6-110B-4596-964A-DB8DBA6D7A63

Prvňáčci na adventní prohlídce Vánoce u pana správce

V prosinci během adventu, v jednom z nejkrásnějších období roku, jsme s naší paní učitelkou a paní asistentkou Zdeňkou Horelicovou navštívili náš novohradský hrad a absolvovali jsme prohlídku s názvem Vánoce u pana správce. Celou prohlídkou a se zajímavým výkladem nás provázela paní průvodkyně More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Péče o sklad učebnic

23. 11. 2023

Během I. pololetí jsme se věnovali se žáky péči o sklad učebnic. Několik dobrovolníků přicházelo i v pátek odpoledne mimo dobu výuky do budovy školní družiny, kde se nachází prostory pro učební pomůcky a kde pomáhali v recyklaci učebnic poškozených či již nevyužívaných. Podařilo se More >

PŘ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Letošní školní rok dochází v přijímacím řízení k několika změnám.

Podání přihlášek probíhá od 1. do 20. února 2024.

K podání přihlášky jsou tři možnosti:

1) elektronicky – nejjednodušší způsob s využitím Identity občana,

2) výpis ze sytému – vyplnění online, bez přihlášení, vytisknutí výpisu More >

0C85F729-2478-4AFA-8A08-F4010629584B

Prvňáčci v keramické dílně

Během listopadu a prosince loňského roku jsme navštívili novohradskou keramickou dílnu Kána, kde nás vždy s milým úsměvem a vstřícností přivítala a po celou dobu tvoření se nám věnovala úžasná paní Liduška Macková. Ta se totiž domluvila s naší paní učitelkou a my jsme si mohli přijít vyrobit More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vernisáž výstav „Umění darovat o Vánocích“ a „Místa doma“

25. 11. 2023

Kulturní a informační centrum Nové Hrady pozvalo v sobotu 25. listopadu 2023 školní pěvecký sbor na vernisáž dvou výstav do Koželužny v Nových Hradech. Školní sbor Fermata spolu s akordeonistou trhovosvinenské Základní umělecké školy Matoušem Veselým provázel slavnostním zahájením. More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Exkurze do Městské knihovny v Nových Hradech

31. 10. 2023

Během hodiny literatury se žáci VI. A vydali 31. října do Městské knihovny v Nových Hradech. Prohlédli si její prostory, věnovali pozornost naučné literatuře, beletrii. Zajímavý výklad o knihách a publikacích jim poskytla paní Drahomíra Císařová. V čítárně knihovny také měli More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ze školního kalendáře – únor 2024

1. 2. 2024

Biologická olympiáda – školní kolo

VII. A, VIII. A – zájemci

 

2. 2. 2024

Pololetní prázdniny

 

6. 2. 2024

Ekologická olympiáda

Třeboň

1 žákyně VIII. A

 

7. 2. 2024

Vzdělávací cestovatelská přednáška – Japonsko

Mgr. Miroslav Valenz

Vstupné: 30,- Kč

IX. A – 1., 2. vyučovací hodina

VI. A, More >

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ze školního kalendáře – leden 2024

2. 1. 2024

Vánoční prázdniny

 

3. 1. 2024

Zahájení vyučování

 

11. 1. 2024

Třídní schůzky

1. – 9. třídy

15:00 – 17:00

 

19. 1. 2024

Dějepisná olympiáda – okresní kolo

DDM České Budějovice

 

31. 1. 2024

Prezentace SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice

IX. A + vycházející žáci z nižších More >

Go to Top