Akce – projekty 1999 / 2000

Tore Brücken Wege
Brány mosty cesty
Freistadt
1999
„Brány, mosty, cesty“ byl realizován ve spolupráci s hornorakouskou galerií žákovský umělecký projekt u příležitosti „10 let otevření východu“.
V tomto projektu se žáci zúčastnili procesu, v němž získali nové zkušenosti.Ve Freistadtu vznikl na prostranství nervové kliniky Wagner-Janregg architektonický a sochařský park.Umělci zde zpodobňovali ve společné práci s dětmi témata „Svoboda, demokracie a překonávání hranic“. Pracovali zde se dřevem, kamenem a drátem.

Malování na jihu Čech
1999
projekt Phare
Záměrem tohoto projektu bylo navázání přátelství mezi českou a rakouskou mládeží.
Tohoto projektu se zúčastnilo 24 žáků z novohradské základní školy a rakouské školy Julius Raab Hauptschule z Weitry.
Hlavním tématem byli novohradské městské motivy a zátiší krásných prostor novohradského kláštera.
Ze vzešlých děl byla uspořádána výstava.

Go to Top