Unsere Heimaten / Naše domovy

Projekt Unsere Heimaten / Naše domovy se uskutečnil v rámci programu INTERREG Fond malých projektů Rakousko – Česká republika. Základní škola Nové Hrady se podílela na jeho naplnění po oslovení Městem Nové Hrady. Během přípravných fází realizace došlo k několika setkání pedagogů a osob zainteresovaných do projektu. Za Základní školu Nové Hrady se zapojily Mgr. K. Marešová, Mgr. K. Vítovcová a Mgr. J. Štorová, DiS.

21. 4. 2018

21. dubna 2018 se školní pěvecké sbory Novohradský zvoneček a Fermata zúčastnily „Setkání na Jedlici“ v rámci projektu „Naše domovy“.

V místě bývalé kaple vystoupily nejen naše školní pěvecké sbory, ale i Novohradský smíšený sbor a sbor Waldfiertelpur. Kromě hudebních vystoupení bylo možné zhlédnout staré fotografie, mapy a plány zaniklé obce Jedlice, výtvarné práce dětí a absolvovat komentovanou vycházku po další části bývalé obce Jedlice v doprovodu Mgr. Vladimíra Hokra.

Více informací o akci:  

Novohradský zpravodaj, květen 2018, str. 2, 17

http://www.kicnovehrady.cz/kultura/zpravodaj/zpravodaje/rocnik-2018/novohradsky-zpravodaj-5-2018/detail

 

Novohradský zpravodaj, duben 2018, str. 12

http://www.kicnovehrady.cz/kultura/zpravodaj/zpravodaje/rocnik-2018/novohradsky-zpravodaj-4-2018/detail

Mgr. Jana Štorová, DiS.


15. 6. 2018

15. června 2018 navštívili žáci 9.A v rámci projektu „Naše domovy“ „Zahradu lidských práv“ v rakouském Lauterbachu.

21. 6. 2018

21. června spolupracovali žáci 7.A a 7.B s žáky HS Windhaag bei Freistadt při výtvarných aktivitách. Na několika stanovištích malovali ve dvojicích společný obraz novohradských památek. Setkání proběhlo v rámci projektu Naše domovy, akci zaštítilo Město Nové Hrady. Tato spolupráce s Windhaagem bei Freistadt tak navázala na 2 loňská umělecko – sportovní setkání. V příštím školním roce by naši žáci měli navštívit samotný Windhaag.


V rámci projektu Unsere Heimaten / Naše domovy malovali žáci ŠD 12. 9. 2018 v Koželužně zaniklé vesnice. Děti byly nejprve seznámeny s osudem osad v blízkosti hranic (např. osada Jedlice). Jejich úkolem bylo namalovat, jak si představují domy, které zde kdysi stály. Tyto obrázky byly vystaveny v místě, kde se nacházela zaniklá obec v rámci akce „Setkání na Jedlici“.

Tento projekt má přesah do školního roku 2018/2019.

 

 

 

Go to Top