Akce – projekty 2004 / 2005

Besuch beim Nachbar 2
2005

Hlavní náplní projektu navazujícího na první část ze šk.roku 2003/2004 bylo malování a zpívání.

Besuch beim Nachbar 3
ekologický projekt 2005

Hlavní aktivity v rámci projektu:
Návštěva zástupců centra ekologické globální výchovy Casiopea z Českých Budějovic.
(seznámení dětí s problematikou produkce a zneškodňování odpadů)
Den otevřených dveří ve školní družině – tkaní ze zbytkových textilií.
„Hřbitov odpadků“.
Výroba strašáků.
Odborné výpravy:
1.odborná výprava – Silon Planá nad Lužnicí – recyklace PET lahví, Nové Hrady – sběrný dvůr
2.odborná výprava – Zwettl – překladiště velkoobjemového odpadu, Heidenreichstein – výroba přírodních hnojiv, Litschau – sběrný dvůr
3.odborná výprava – Duropack a.s. České Budějovice – výroba papírové lepenky a kartonu, recyklace papíru
Růžov u Borovan – skládka komunálního odpadu

Go to Top