období 2014 – 2017

Složení školské rady

  • z řad zákonných zástupců žáků:

David Kaftan – předseda školské rady

Václav Švarc

Šárka Dibďáková (2014 – 2016)

Mgr. Markéta Kypetová (2016 – 2017)

  • zástupci z řad zastupitelů města:

Mgr. Marie Holakovská – místopředsedkyně školské rady

Mgr. Michal Jarolímek

Jaroslav Brácha

  • zástupci z řad pedagogů:

Mgr. Tomáš Rolínek – místopředseda školské rady

Mgr. Ivana Pelechová

Mgr. Jana Štorová, DiS.

 

Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhla dne 12. listopadu 2014 v rámci konání třídních schůzek.

Volba členů školské rady z řad pedagogů proběhla dne 19. listopadu 2014 na pedagogické radě.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Zasedání školské rady proběhla: (st) 27. května 2015, (čt) 25. června 2015, (út) 10. listopad 2015, (st) 2. listopadu 2016.

 

Kontakty:

Václav Švarc <vasek.svarc@seznam.cz>

Markéta Kypetová <85c@seznam.cz>

Jaroslav Brácha <jarbra@centrum.cz>

Michal Jarolímek <novnos@tiscali.cz>

David Kaftan <david.kaftan@prf.jcu.cz>

Tomáš Rolínek <tomas.rolinek@seznam.cz>

Jana Štorová  <zsnh@volny.cz>

 

Dokumenty školské rady:

 

 

Go to Top