Akce – projekt 2005 / 2006

Projekt Novohradská expedice navázal na školní projekt Ekologickou výchovou k pochopení, který realizovaly základní školy v Nových Hradech a Litschau. Na základě roční zkušenosti s realizací projektu s přeshraničním efektem byl postaven tento navazující projekt. Pomohl ke zlepšování jazykových dovedností a poznávání novohradské přírody. Zaměření bylo na její ochranu.
Projekt byl rozdělen do tří částí:
První předexpediční část byla zaměřena především na rozšíření slovní zásoby ( německo – česko- anglické ) vztahující se k přírodě a její krajině. V této části spolupracovali učitelé přírodopisu, cizích jazyků, dějepisu a aktivní členové místní organizace ochránců přírody.
Druhou část projektu tvořila jednodenní výzkumná expedice do Terčina údolí. Zde žáci ve smíšených skupinách plnili úkoly na sedmi stanovištích. Při plnění jednotlivých úkolů pomáhali místní členové ČSOP.
Na základě výsledků byli vyhodnoceni nejlepší „badatelé“.

Třetí část projektu tvořila jednodenní poznávací expedice do Novohradských hor. Cílem byla Vysoká.
Čeští žáci plnili úlohu průvodců.


Ve středu 28.června byli žáci i učitelé pozváni do Litschau na závěrečnou školní slavnost.
Od rána byl pro ně připraven program zaměřený na výtvarnou činnost či ekologii.
Ve výtvarné skupině vyráběli žáci plastiky z itongu. Námětem byla lidská tvář a ruce.
V ekologické skupině navštívili žáci naučnou stezku.
Odpolední program byl společný. Cílem byl „podvodní svět“ ve Schramsu.

Go to Top