Učivo

Doporučení na procvičování a opakování probraného učiva během mimořádného opatření – zákazu vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nedokážeme odhadnout dobu přerušení výuky, doporučujeme žákům opakovat zadané učivo uvedené níže v záložkách.

V záložce „Učivo“ – „Studijní materiál“ jsou uvedeny odkazy na webové stránky, které nabízejí online vzdělávání a procvičování učiva.

Forma výuky od 1. 4. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k prodloužení nouzového stavu a k informaci z mediálních prostředků o předpokládaném nástupu žáků do škol a školských zařízení až na přelomu května a června 2020 zahájíme od 1. dubna 2020 distanční způsob výuky prostřednictvím e-mailové korespondence. Děkujeme za Vaši součinnost.

Na webových stránkách školy bylo doposud zveřejněno doporučené učivo k opakování průřezem ve všech ročnících a předmětech. Nadále doporučujeme stále sledovat i webové stránky školy: http://www.zsnh.cz/. Zde naleznete aktuální informace a odkazy na další portály, které lze využívat k procvičování učiva: http://www.zsnh.cz/?page_id=9058.

Prostřednictvím níže uvedených kontaktů Vám příslušní vyučující jednotlivých předmětů budou zasílat požadované úkoly, kterým se žáci mají věnovat.

Kontakty na vyučující aktivní po dobu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19:

I.A                  Mgr. Alena Štajnerová                       zsnh.stajnerova@volny.cz

II.A                 Mgr. Marie Rolínková                       zsnh.maruska.rolinkova@seznam.cz

II.B                 Mgr. Andrea Smolková                     zsnh.smolkova@volny.cz

III.A               Bc. Lucie Šromová                            zsnh.sromova@volny.cz

IV.A               Mgr. Václav Pávek                            zsnh.pavek@volny.cz

IV.B               Mgr. Marie Homolková                     zsnh.homolkova@volny.cz

V.A                 Mgr. Jana Tomášková                        tomaskova2020@seznam.cz

VI.A               Mgr. Irina Schaffelhoferová              zsnh.schaffelhoferova@volny.cz

VII.A              Mgr. Ivana Pelechová                        zsnh.pelechova@volny.cz

VIII.A            Mgr. Kateřina Vítovcová                   zsnh.vitovcova@volny.cz

IX.A               Mgr. Lenka Kučerová                        zsnh.kucerova@volny.cz

IX.B               Jan Kábrt                                            zsnh.kabrt@volny.cz

Mgr. Kateřina Marešová                    zsnh.maresova@seznam.cz

Bc. Tereza Kříhová                            zsnh.krihova@volny.cz

Mgr. Karel Kříha                               zsnh.kriha@volny.cz

Mgr. Jana Štorová, DiS.                    zsnh.storova@volny.cz

Učivo bude zasíláno od 6. 4. 2020 následovně:

I. stupeň (dle předmětů v jednotlivých ročnících)

  • Čj, M, Prv, Vl, Přír, Aj – 1x týdně každé pondělí do 20:00 hodin,
  • ostatní předměty – 1x za 14 dní v pondělí dle uvážení příslušných vyučujících

II. stupeň (dle předmětů v jednotlivých ročnících)

  • Čj, M, F, Aj, Nj, Př, Z, Ch, D – 1x týdně každé pondělí do 20:00 hodin,
  • ostatní předměty – 1x za 14 dní v pondělí dle uvážení příslušných vyučujících

V termínu od 1. 4. do 3. 4. 2020 obdržíte učivo následujících předmětů: Čj, M, Prv / Přír, F, Aj, Nj, Ch.

Vzhledem k velikonočním prázdninám (čtvrtek 9. 4. 2020) a velikonočním svátkům (10. 4. a 13. 4. 2020) je možné vypracované úkoly zasílat průběžně, nejpozději do pátku 10. 4. 2020. V následujícím týdnu bude učivo zasláno nejpozději do úterý 14. dubna 2020.

Vypracované úkoly žáků prosíme odesílejte prostřednictvím Vašich e-mailů zpět na adresy příslušných pedagogů každý týden nejpozději do pátku 20:00 hodin.

Žáci budou moci plnit úkoly do již zavedených pomůcek, např. školních sešitů, pracovních sešitů, slovníčků atd. Vyučující mohou rovněž zadávat i pracovní listy (zadané v programu Word), odkázat na materiály jiných webových stránek apod.

Jednou z možností, jak zkontrolovat práci dětí, je např. možnost zaslat čitelnou fotografii zpracovaného textu v sešitu.

Každý vyučující si stanoví rozsah a podmínky splnění úkolu, zašle konkrétní pokyny. S jednotlivými vyučujícími si tak budete moci sjednotit Vaše možnosti po technické stránce.

Vážení rodiče,

žádáme Vás tímto o vzájemnou spolupráci tak, abychom si oboustranně po opětovném zahájení výuky v přímém vyučovacím procesu co nejvíce usnadnili další průběh vzdělávání a zmírnili důsledky přerušení studia.

Velmi děkujeme

Vedení ZŠ 

Go to Top