Tak tu máme zase nový školní rok a s ním také novou celoroční hru. Naše hra má název „Pohádková cesta po hradech a zámcích s hraběnkou Terezkou“. Zaměříme se na pohádky a pohádkové hrady a zámky. Budeme si s dětmi povídat o místech, kde se pohádky natáčely. Co nás čeká? Budeme hledat hraběnku Terezku, plnit různé úkoly, řešit hádanky na dané téma. Samozřejmě nás čekají naše klasické akce jako je Halloween, mikulášská, dětský masopust atd. Na konec roku připravujeme dvoudenní výlet, zatím do neznáma.

V tomto roce mohou děti ve školní družině navštěvovat výtvarný kroužek, kuželky, zpívání pro radost, tancování pro radost, turistický kroužek a míčové a sportovní hry.

Přejme si tedy do tohoto roku hodně úspěchů, radosti, smíchu, zábavy. A ať nám to spolu krásně utíká bez nehod a nepříjemností!

Bohumila Vochosková