Předvánoční čas byl naplněn mnoha akcemi, které si připomeneme několika fotografiemi.

Nejprve nás navštívil Mikuláš s andílkem a čertovskou chasou. Děkujeme firmě Flosman a.s. za příspěvek na nadílku. Děkujeme panu a paní Dolanské a Terezce Kříhové  za vydatnou pomoc Mikulášovi.


Dále jsme navštívili místní knihovnu a dozvěděli se mnoho zajímavostí o tom, jak lidé v minulých dobách trávili Vánoce, jaké zvyky a tradice dodržovali.

Také jsme si byli prohlédnout betlémy v koželužně a navštívili místní hrad.


Během celého prosince probíhala již tradiční Vánoční perníčkovaná. Vyhodnocení soutěže proběhlo na závěr vánočního vystoupení. Každý vyhrávající získal hodnotnou cenu, na kterou přispěla obecně prospěšná společnost Humanitas. Za příspěvek velice děkujeme. I letos byly soutěžními tématy Vánoce a pohádky.

 

Výsledky soutěže:

Téma „Vánoce“

1. místo    Klára Vochozková     Perníčky


 

2. místo    Tadeáš Brousek    Vánoční kamion

3. místo     Petr Vochoska       Vánoční kamion

Téma „Pohádky“

1. místo      Klára Vochozková       Kočičí masky

2. místo       Jakub Vochoska         Mimoň

3. místo         Jakub Brychta           Perníková chaloupka

Děkujeme všem, kdo se do „Vánoční perníčkované“ zapojili. Všechny výrobky byly moc krásné a konkurence byla veliká.


 

Na závěr bychom chtěli popřát všem hodně zdraví a štěstí do nového roku 2016.