Již po 16. jsme se s dětmi vydaly na společnou cestu naším městem se záměrem udělat radost ostatním a také sobě.  Naší cestě předcházelo mnoho příprav, zkoušek, vymýšlení kostýmů a jejich příprava. Také jsme zopakovali, co masopust a jeho symboly znamenají. Takže nejen rychtář, kterého se pan starosta táže, ale i ostatní děti ze ŠD by měly vědět, kdo vede koledu, kdo má v ruce zbraň a co je ta „plácačka“(právo), se kterou se vyvolávají kolečka.

 

  A jak jste na tom vy? Malý testík pro vás:

 

  1. Jak se jmenují první tři v koledě?
  2. Co znamenají růžičky na klobouku?
  3. Co značí píka, kterou má v ruce hejtman?
  4. Kolik má být koledníků?

Není to jednoduché, ale jednou za čas je dobré si připomenout zvyky a tradice, které mají hluboké základy. Každý rok nám někdo připomene, že naše kolečko děláme jinak než naši dospělí kamarádi koledníci.  A jako každý rok jim odpovídáme, že každá koleda má svá specifika, a tak i my máme svůj styl roztáčení kolečka. Dalším naším již tradičním zvykem je návštěva v Domě s pečovatelskou službou NH a také v Domově pro seniory Dobrá Voda, při které nás doprovází s harmonikou pan J. Vochoska.

 Na závěr bychom rády poděkovaly v první řadě dětem za to, že do toho s námi každý rok jdou a i přes špatné počasí zvládnou vydržet a dojít až do cíle. Také bychom rády poděkovaly paní Dáše Matějkové za skvělou Červenou karkulku, panu dělostřelci Hobizalovi, panu Šebelovi za natáčení, panu Aksamitovi za fotografie, našim kuchařkám p. Staňkové a Jasaňové za úžasné občerstvení po koledě. Také děkujeme Mladé kapele a panu J. Vochoskovi za hudební doprovod. Na úplný závěr děkujeme všem, kteří na naši koledu přispěli nějakou tou korunou či cukrátkem nebo se na nás přišli podívat.   

Vychovatelky ŠD „U Klouzajícího sluníčka“

 A jaké jsou správné odpovědi?

  1. Matka koledy, hejtman, rychtář
  2. Z každé kapky krve Ježíše Krista vyrostla jedna barevná růže a 5 červených růží jako 5 ran Krista Pána.
  3. Píka značí zbraň, kterou byl Ježíš probodnut.
  4. 14 koledníků jako 14 zastavení na křížové cestě.