24. 2. 2018

V sobotu 24. února se uskutečnilo soustředění pro žáky Novohradského zvonečku. Tentokrát ale bylo spojené s velmi příjemnou skutečností. Kulturní a informační centrum podpořilo naši prosbu, abychom mohli se sboristy navštívit jako diváci taneční soutěž Novohradská číše. Žáci tak měli možnost zhlédnout zdarma dopolední klání ve standardních a latinsko – amerických tancích. Mnozí z nich s pěveckým sborem navštívili tuto soutěž poprvé. Někteří sboristé byli ze soutěže nadšeni do té míry, že v odpoledním programu, kdy jsme se již věnovali nácviku sborového repertoáru, se o přestávkách stále věnovali tanci a pokoušeli se v párech napodobovat taneční pozice a figury. Mnohým se dařilo při soutěži dokonce odhadnout, které páry se umístí na předních pozicích. Škoda jen, že vlivem počínající fáze chřipky se této akce zúčastnila necelá polovina sboru.

Naše poděkování náleží Kulturnímu a informačnímu centru Nové Hrady.

Mgr. Jana Štorová, DiS.