Od letošního školního roku probíhá na naší škole volnočasový kroužek pro žáky 5. ročníku „Co dokážeme se stavebnicí“. Jedná se o stavebnici Merkur. Žáci se každou druhou středu učí montovat různé tvary. Začínáme od jednodušších modelů a postupně budeme přecházet k zadanému tématu letošního ročníku (letecké stoje). Na konci se vybraní žáci zúčastní soutěže, ve které v minulém školním roce obsadili 8. místo.

 Tereza Kříhová, Alena Hanušová