Školní pěvecké sbory Novohradský zvoneček a Fermata se podařilo i v letošním školním roce znovu otevřít. Zvoneček navštěvuje 14 žáků z 2. – 5. tříd. Činnost pěveckého sboru Fermata byla rovněž zahájena, i když nízký počet je již hraniční. Středeční zkoušky probíhají v počtu 8 žáků z 5. – 9. tříd. Pokud jsou další zájemci z 1. – 9. tříd, kteří váhají a chtěli by se přidat, stále je možné se přihlásit.

Mgr. Jana Štorová, DiS.